Neurologická ambulance Havířov
Poradna pro poruchy spánku a bdění
MUDr. Jana Slonková
Prim. MUDr. Olga Zapletalová
MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.
 
 
O nás:
1.7.2010 byla otevřena nová specializovaná Neurologická ambulance - poradna pro poruchy spánku a bdění v Havířově pro dospělé pacienty.

Vyšetřujeme poruchy spánku a bdění s důrazem na prevenci komplikací spojených s těmito poruchami. Trpíte-li chrápáním neboli ronchopatií, máte nepravidelný dech během spánku(tzv. syndrom spánkové apnoe), trpíte–li nadměrnou denní spavostí, poruchami cyklu spánku a bdění (poruchami cirkadiální rytmicity), máte-li projevy abnormního chování ve spánku nebo abnormní pohybovou aktivitu ve spánku, která snižuje jeho celkovou kvalitu, je-li vaším hlavním problémem nespavost- jsme připraveni provést odborný rozbor možných příčin, který by měl vést k jejich efektivní terapii. Poruchy spánku a bdění mohou být příčinou, ale i následkem ostatních organických či neorganických onemocnění, poruchy ventilace ve spánku jsou samostatným rizikovým faktorem pro vznik mozkové příhody nebo infarktu myokardu. Poruchy spánku a bdění jsou multioborovým problémem a spolupráce s praktickými lékaři i specialisty z různých oborů (ORL, internisty, plicními lékaři, psychiatry a dalšími) by mohla vést ke komplexnímu pohledu na zdravotní potíže pacientů.

Vítáme doporučení Vaším praktickým lékařem, jehož informace o vašem zdravotním stavu a aktuální medikaci jsou významnou součástí anamnestických údajů.

Nadstavbové vyšetření poruch spánku a bdění vyžadující diagnostickou hospitalizaci pro vyšetření polysomnografií (PSG) nebo video elektroencefalografií (videoEEG) bude zajištěna termínově i organizačně na Neurologické klinice a ve Spánkové laboratoři při Klinice dětské neurologie ve FN Ostrava.Výsledky vyšetření z hospitalizace budou zaslány na adresu pacienta s uvedeným doporučením terapie a kontrol v odborné ambulanci. Ostatním neurologickým ambulancím nabízíme konziliární služby s doporučením kontinuity péče u svých specialistů po stanovení diagnosy a sdělení doporučení. Provedeme neurologické vyšetření novým pacientům, kteří obdrželi doporučení k neurologickému vyšetření poprvé a nejsou tak dispenzarizováni v jiné neurologické ambulanci. Sledování pacienta s terapií přetlakem CPAP pro syndrom obstrukční spánkové apnoe, vyžadující každoroční obnovu příslušenství a kontrolu dat užívání terapie, je nutné provádět na našem specializovaném pracovišti. Personální a přístrojové vybavení ambulance odpovídá současným moderním přístupům k širokému spektru možných příčin a následků poruch spánku a bdění. Tým zkušených lékařů se specializacemi v oboru neurologie, jejich členství v odborných společnostech, aktivní účast na lékařských sjezdech a výukových kurzech zajišťuje neustálý kontakt s poznatky moderní medicíny a jejich aplikací do každodenní praxe.
 
Ošetřující lékaři:
 
MUDr. Jana Slonková
MUDr. Jana Slonková
 
Prim. MUDr. Olga Zapletalová
Prim. MUDr. Olga Zapletalová
 
MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.
MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.
 
 
Spektrum nabízených základních výkonů:
 • Neurologické vyšetření
 • Odborná pomoc při vyplnění specializovaných definovaných dotazníků pacientem v rámci vstupního vyšetření
 • Vyšetření ventilačních poruch ve spánku pomocí limitovaného polygrafu - v domácích podmínkách ambulantně
  (vyhodnocení MUDr. Jana Slonková)
 • Titrování tolerance terapie přetlakem v horních cestách dýchacích (autoCPAP) u pacientů s těžkým syndromem spánkové apnoe ,kteří splní kritéria zdravotní pojišťovny k této terapii
  (vyhodnocení MUDr. Jana Slonková)
 • Epileptologie a EEG – diferenciální diagnostika záchvatových stavů, důraz na noční záchvatové stavy, poruchy spánku a bdění při základním onemocnění i jako vedlejší efekt medikace
  (MUDr. Jana Slonková)
 • Neurosonologické vyšetření - ultrazvukové vyšetření přívodných tepen mozkových a intrakraniálního řečiště, zvýšené riziko vzniku cévní mozkové příhody u pacientů s ventilačními poruchami ve spánku
  (MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.)
 • Poradna pro demyelinizační onemocnění - poruchy spánku a a bdění v souvislosti s chronickým onemocněním a chronickou medikací
  (Prim. MUDr. Olga Zapletalová, MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.)
 • Diagnostika a terapie dalších neurologických onemocnění vyžadujících dispenzární péči
Design & Code by beda